Žabljak

Izbori za Predsjednika Crne Gore
100,00%

Obrađeno Ukupno Važeći Marko Milačić Mladen Bojanić Hazbija Kalač Vasilije Miličković Dobrilo Dedeić Draginja Vuksanović Milo Đukanović
51 2,28 % 950 42,41 % 5 0,22 % 7 0,31 % 11 0,49 % 55 2,46 % 1161 51,83 %
1. ŽABLJAK I 837 / 837 586 574 16 216 0 2 2 13 325
2. NJEGOVUDJA 251 / 251 162 160 3 85 1 0 5 7 59
3. PAŠINO POLJE 20 / 20 18 17 0 8 0 0 0 0 9
4. RASOVA 37 / 37 28 27 0 3 1 0 0 1 22
5. NOVAKOVIĆI 39 / 39 28 28 0 9 0 0 0 0 19
6. KRŠ 63 / 63 51 51 0 31 0 1 0 2 17
7. JAVOROVAČA 23 / 23 16 15 0 9 0 0 0 0 6
8. BRAJKOVAČA 39 / 39 22 22 0 9 0 0 0 0 13
9. STUDENCA 28 / 28 24 24 0 18 0 0 0 0 6
10. MOTIČKI GAJ 72 / 72 50 49 1 21 0 0 0 1 26
11. VIRAK 184 / 184 131 130 2 50 0 0 1 3 74
12. TEPCA 36 / 36 28 28 1 3 0 0 1 2 21
13. MALA CRNA GORA 65 / 65 45 44 0 5 0 0 0 0 39
14. PODGORA 84 / 84 63 63 2 40 0 0 1 0 20
15. TEPAČKO POLJE 44 / 44 35 35 0 18 0 0 0 2 15
16. NADGORA 12 / 12 12 12 0 5 0 0 0 0 7
17. ŠUMANOVAC 28 / 28 16 16 0 7 0 0 0 0 9
18. JUNČA DO 38 / 38 28 28 0 15 0 0 0 0 13
19. BORJE 95 / 95 62 62 1 27 0 0 0 0 34
20. PITOMINE 87 / 87 67 67 2 17 1 0 0 3 44
21. USKOCI 124 / 124 91 88 4 40 0 0 0 0 44
22. ŽABLJAK II 914 / 914 712 700 19 314 2 4 1 21 339