Plužine

Izbori za Predsjednika Crne Gore
100,00%

Obrađeno Ukupno Važeći Marko Milačić Mladen Bojanić Hazbija Kalač Vasilije Miličković Dobrilo Dedeić Draginja Vuksanović Milo Đukanović
41 2,23 % 1183 64,26 % 2 0,11 % 9 0,49 % 11 0,60 % 53 2,88 % 542 29,44 %
1. UPRAVNA ZGRADA EPCG-e 579 / 579 427 425 8 237 1 4 3 16 156
2. ŠKOLA NA GORANSKU 199 / 199 156 154 1 100 0 1 0 5 47
3. ŠKOLA U SMRIJEČNU 71 / 71 44 43 3 32 0 1 1 1 5
4. ŠKOLA U MRATINJU 96 / 96 77 76 3 49 0 0 0 2 22
5. ŠKOLA U BORIČJU 37 / 37 21 21 0 17 0 0 0 0 4
6. DOM U MILOŠEVIĆIMA 52 / 52 34 34 1 21 0 0 0 0 12
7. ŠKOLA U DONJIM BREZNIMA 139 / 139 86 86 0 50 0 0 1 4 31
8. ŠKOLA U GORNJIM BREZNIMA 18 / 18 17 17 0 17 0 0 0 0 0
9. KUĆA MIHAILA-MIŠKA PEJOVIĆA U MILJKOVCU 32 / 32 20 20 1 14 0 0 0 1 4
10. ŠKOLA U RUDINICAMA 92 / 92 71 70 0 59 0 0 0 5 6
11. ŠKOLA U BEZUJU 38 / 38 27 26 3 19 0 0 0 0 4
12. MJESNA KANCELARIJA U DUBLJEVIĆIMA 35 / 35 30 30 0 21 0 1 0 0 8
13. ŠKOLA U BORKOVIĆIMA 63 / 63 54 53 6 37 0 0 0 0 10
14. ŠKOLA NA PIŠČU 90 / 90 62 62 0 41 0 2 0 0 19
15. ŠKOLA U TRSI 51 / 51 31 31 0 17 0 0 0 0 14
16. KUĆA RADOMIRA MIRKOVIĆA U GORNJEM UNČU 38 / 38 29 29 0 24 0 0 0 1 4
17. ŠKOLA U BARNOM DOLU 23 / 23 18 18 0 13 0 0 0 0 5
18. KUĆA NIKOLE CICMILA U NIKOVIĆIMA 43 / 43 18 18 0 12 0 0 0 2 4
19. KUĆA RADOVIĆ DANILA U JERINIĆIMA 24 / 24 16 16 0 10 0 0 0 0 6
20. DOM U CRKVIČKOM POLJU 57 / 57 39 39 0 23 0 0 0 3 13
21. KUĆA MILUTINA GRUBAČA U ŠĆEPAN POLJU 42 / 42 27 27 0 15 0 0 0 1 11
22. ŠKOLA U STABNIMA 52 / 52 41 41 2 31 0 0 0 0 8
23. ŠKOLA U ORAHU 86 / 86 63 63 5 49 0 0 0 0 9
24. AD "BAJO PIVLJANIN" MURATOVICA" 55 / 55 42 41 1 32 1 0 1 0 6
25. KUĆA MIHAILA DODEROVIĆA U RAVNOM 54 / 54 33 30 0 21 0 0 0 0 9
26. PROSTORIJE HOTELA "PIVA" PLUŽINE" 482 / 482 374 371 7 222 0 0 5 12 125