Bar

Lokalni Izbori Bar
100,00%

Obrađeno Ukupno Važeći „Demokratski front–Socijalistička narodna partija, Za grad koji volimo!“ MARKO MILAČIĆ – PRAVA CRNA GORA – ZA PRAVI BAR RADOMIR NOVAKOVIĆ CAKAN – BIRAM BAR Za dobro građana Bara Pobjednički! DPS – Milo Đukanović „REFORMA“ ZA BAR ALBANCI ZA BAR / SHQIPTARËT PËR TIVARIN (DS u CG / LD në MZ – DP/PD) BOŠNJAČKA STRANKA „Socijaldemokrate–Mićo Orlandić– Dosljedno za nova radna mjesta i razvoj Bara“ ALEKSA BEČIĆ – DRITAN ABAZOVIĆ – BAR ZA 21. VIJEK – DEMOKRATE – URA SDP BAR ZA PROMJENE – DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ Demos – „Čistim rukama za budućnost Bara“
1333 6,39 % 662 3,17 % 2580 12,36 % 7218 34,59 % 194 0,93 % 163 0,78 % 814 3,90 % 3824 18,33 % 2401 11,51 % 1432 6,86 % 246 1,18 %
1. DOM KULTURE "VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC" - BAR 601 / 601 374 365 26 16 48 143 1 0 6 27 68 20 10
2. GIMNAZIJA "NIKO ROLOVIĆ" - BAR 735 / 735 393 391 35 32 59 112 3 0 2 44 65 27 12
3. GIMNAZIJA "NIKO ROLOVIĆ" - BAR 768 / 768 445 435 46 33 77 113 4 0 9 56 74 14 9
4. OŠ "BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ" - BAR 842 / 842 503 497 57 30 67 155 3 0 11 55 95 15 9
5. OSNOVNA ŠKOLA "JUGOSLAVIJA" - BAR 927 / 927 597 591 55 35 94 179 5 0 6 82 81 40 14
6. MJESNA ZAJEDNICA BAR II-POLJE NA TABIJI 852 / 852 492 484 16 12 68 158 3 1 31 143 39 10 3
7. DJEČIJI VRTIĆ NA TABIJI 735 / 735 407 391 20 6 49 123 3 0 40 86 38 17 9
8. PREDUZEĆE RUMIJATRANS 537 / 537 325 319 18 16 33 128 0 1 5 65 42 10 1
9. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 969 / 969 538 522 39 11 87 179 3 0 22 71 74 30 6
10. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 882 / 882 457 452 36 24 54 150 2 0 25 75 65 11 10
11. MJESNA ZAJEDNICA "BAR V-SUTORMAN" 974 / 974 576 575 23 8 62 239 27 1 17 94 56 45 3
12. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 941 / 941 521 510 41 11 76 177 1 0 11 70 90 26 7
13. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 774 / 774 418 412 41 17 45 131 13 0 11 86 52 11 5
14. OSNOVNA ŠKOLA "KEKEC" - SUTOMORE 890 / 890 487 481 42 15 77 206 0 0 1 57 64 17 2
15. PRIBOJSKO ODMARALIŠTE - SUTOMORE 610 / 610 325 324 42 3 56 84 3 0 0 57 56 19 4
16. OSNOVNA ŠKOLA "MIŠIĆI" 305 / 305 178 175 8 0 67 57 1 0 0 29 6 6 1
17. MJESNA ZAJEDNICA "STARI BAR" 832 / 832 468 458 5 3 87 168 2 0 21 136 17 11 8
18. OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" 361 / 361 194 192 2 0 18 55 4 0 20 70 12 11 0
19. PRIMORKA 372 / 372 257 250 3 0 21 111 2 0 5 69 15 23 1
20. OMLADINSKI DOM MIROVICA 518 / 518 330 323 10 1 32 128 4 2 23 66 14 41 2
21. OSNOVNA ŠKOLA ZALJEVO 822 / 822 490 485 6 1 59 169 9 4 28 128 13 64 4
22. OSNOVNA ŠKOLA DOBRA VODA 559 / 559 309 303 2 2 16 93 2 1 45 46 15 78 3
23. OSNOVNA ŠKOLA PEČURICE 496 / 496 253 251 3 2 12 115 0 1 23 62 7 25 1
24. OSNOVNA ŠKOLA DABEZIĆI 351 / 351 228 228 3 2 2 133 2 0 3 40 0 43 0
25. OSNOVNA ŠKOLA KUNJE 403 / 403 216 212 4 1 7 131 1 0 4 38 6 19 1
26. OSNOVNA ŠKOLA GORANA 449 / 449 289 276 6 0 9 167 0 0 0 45 6 42 1
27. OSNOVNA ŠKOLA CKLA 130 / 130 37 37 1 0 0 10 0 8 0 11 0 6 1
28. OSNOVNA ŠKOLA ARBNEŠ 380 / 380 160 159 1 0 0 46 0 46 0 56 0 10 0
29. DOM MZ OSTROS 484 / 484 162 158 1 0 2 41 0 17 1 79 0 17 0
30. OSNOVNA ŠKOLA OSTROS 470 / 470 168 165 0 1 1 18 1 35 0 72 5 32 0
31. OSNOVNA ŠKOLA KOŠTANJICA 238 / 238 71 71 0 0 0 19 1 24 0 23 0 4 0
32. OSNOVNA ŠKOLA BOBOVIŠTE 254 / 254 94 92 1 0 1 15 0 3 0 17 0 55 0
33. OSNOVNA ŠKOLA TEJANI 87 / 87 28 28 0 0 0 9 0 2 0 3 0 14 0
34. OSNOVNA ŠKOLA LIVARI 194 / 194 77 76 0 0 1 41 2 0 0 22 3 7 0
35. OSNOVNA ŠKOLA DONJI MURIĆI 369 / 369 61 61 2 0 0 23 1 4 0 14 2 15 0
36. KUĆA LUKOLIĆ DŽEMALA - GORNJI MURIĆI 71 / 71 10 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0
37. OSNOVNA ŠKOLA ĐURAVCI 23 / 23 11 11 2 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0
38. TURISTIČKA ORGANIZACIJA VIRPAZAR 426 / 426 269 264 22 8 27 125 1 1 0 32 33 14 1
39. OMLADINSKI DOM SOTONIĆI 59 / 59 26 26 4 1 1 10 0 1 0 3 5 1 0
40. OMLADINSKI DOM BUKOVIK 47 / 47 32 32 3 0 0 24 0 0 0 0 3 2 0
41. OSNOVNA ŠKOLA BRČELI 15 / 15 7 7 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0
42. OMLADINSKI DOM OVTOČIĆI 13 / 13 9 9 1 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0
43. DOM KULTURE UTRG 34 / 34 13 13 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
44. OSNOVNA ŠKOLA DUPILO 36 / 36 21 21 2 0 0 14 1 0 0 0 2 2 0
45. OSNOVNA ŠKOLA KOMARNO 23 / 23 13 13 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0
46. OMLADINSKI DOM GODINJE 27 / 27 18 18 0 2 0 6 0 0 0 7 2 1 0
47. OSNOVNA ŠKOLA SEOCA 18 / 18 15 15 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 1
48. OSNOVNA ŠKOLA KRNJICE 10 / 10 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
49. DOM CRVENOG KRSTA LIMLJANI 73 / 73 45 44 7 0 0 25 0 0 0 3 7 1 1
50. OSNOVNA ŠKOLA GLUHI DO 70 / 70 44 44 2 1 5 31 0 0 0 1 4 0 0
51. DOM KULTURE "VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC" - BAR 769 / 769 438 433 40 29 65 147 2 0 13 52 53 21 11
52. GIMNAZIJA "NIKO ROLOVIĆ" - BAR 759 / 759 426 420 40 30 62 105 0 1 4 69 69 36 4
53. OŠ "BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ" - BAR 879 / 879 535 525 38 33 61 183 6 0 12 69 74 44 5
54. OSNOVNA ŠKOLA "JUGOSLAVIJA" - BAR 953 / 953 560 555 37 32 77 172 5 0 13 71 103 29 16
55. MJESNA ZAJEDNICA BAR II-POLJE NA TABIJI 811 / 811 508 505 28 10 38 172 2 0 28 138 52 28 9
56. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 830 / 830 458 457 30 11 51 165 2 0 44 73 68 13 0
57. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 858 / 858 475 470 45 15 54 150 3 0 43 65 69 21 5
58. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 616 / 616 307 303 23 8 53 105 1 0 28 31 39 7 8
59. OSNOVNA ŠKOLA "KEKEC" - SUTOMORE 880 / 880 520 517 56 12 81 179 0 0 13 84 72 16 4
60. BIBLEOTEKA U STAROM BARU 709 / 709 410 406 5 7 91 142 1 2 24 83 38 11 2
61. OSNOVNA ŠKOLA "JUGOSLAVIJA" - BAR 971 / 971 607 588 70 32 66 186 7 0 12 76 93 34 12
62. OSNOVNA ŠKOLA "JUGOSLAVIJA" - BAR 882 / 882 508 501 58 45 72 141 3 2 16 62 79 19 4
63. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 849 / 849 423 416 18 16 59 136 7 0 32 71 61 15 1
64. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 801 / 801 456 450 27 11 49 152 1 0 23 100 61 18 8
65. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 751 / 751 415 412 35 12 58 123 4 0 8 55 91 23 3
66. OSNOVNA ŠKOLA "ANTO ĐEDOVIĆ" - BAR 685 / 685 347 344 21 5 62 116 7 0 5 72 44 10 2
67. PRIBOJSKO ODMARALIŠTE - SUTOMORE 634 / 634 336 333 51 12 45 106 0 0 2 60 46 9 2
68. MJESNA ZAJEDNICA BAR II-POLJE NA TABIJI 903 / 903 546 543 24 19 65 145 14 4 23 162 56 28 3
69. OMLADINSKI DOM MIROVICA 562 / 562 347 343 12 3 28 93 11 0 8 107 28 52 1
70. OSNOVNA ŠKOLA DOBRA VODA 621 / 621 348 347 3 4 36 106 7 0 53 69 12 54 3
71. OSNOVNA ŠKOLA "MEKSIKO" - BAR 808 / 808 418 415 32 16 69 132 4 1 23 55 45 25 13
72. OSNOVNA ŠKOLA PEČURICE 570 / 570 272 270 1 1 13 132 0 0 16 45 4 58 0
ZIKS - I 57 / 57 28 26 1 2 2 9 0 0 1 4 4 3 0
ZIKS - II 19 / 19 7 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
ZIKS - III 2 / 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0