Danilovgrad

Lokalni Izbori Danilovgrad
100,00%

Obrađeno Ukupno Važeći ALEKSA BEČIĆ - DRITAN ABAZOVIĆ - DANILOVGRAD ZA 21. VIJEK – DEMOKRATE – URA ,,Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Danilovgrad“ SDP - Časno za promjene - Dražen Dragojević Nova srpska demokrtija - Pokret za promjene - Za srpsko - crnogorski dogovor. Bratski, iskreno naprijed! Narodna koalicija - Časno za Danilovgrad – Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore Marko Milačić - Za pravi Danilovgrad - Prava Crna Gora Za dobro građana Danilovgrada Pobjednički! Koalicija DPS, LP – Milo Đukanović
1533 18,14 % 788 9,33 % 238 2,82 % 514 6,08 % 635 7,52 % 319 3,78 % 4422 52,34 %
1. DANILOVGRAD I - ISTOČNI KVART 751 / 751 520 513 65 113 23 31 24 15 242
2. DANILOVGRAD II - ZAPADNI KVART 729 / 729 512 508 71 81 10 18 23 14 291
3. DANILOVGRAD II - ZAGREDA 65 / 65 43 43 1 2 1 1 2 0 36
4. DANILOVGRAD III 613 / 613 436 431 82 22 16 8 45 18 240
5. GORICA (1) 727 / 727 488 475 89 43 9 24 36 22 252
6. GORICA (2) 61 / 61 39 39 6 5 0 4 6 1 17
7. MZ JELENAK 542 / 542 351 348 67 21 9 10 24 49 168
8. PRENTINA GLAVICA 609 / 609 403 397 80 27 17 22 36 16 199
9. GOSTILJE 37 / 37 31 30 1 1 1 8 7 0 12
10. SPUŽ 708 / 708 459 450 125 21 45 42 39 7 171
11. DALJAM 552 / 552 357 353 100 13 2 17 20 9 192
12. NOVO SELO 576 / 576 355 351 57 11 7 24 71 12 169
13. LAZINE 707 / 707 487 478 100 41 5 34 24 32 242
14. BANDIĆI 158 / 158 113 111 13 3 1 2 6 2 84
15. GORNJI ZAGARAČ 46 / 46 29 29 2 3 0 0 2 0 22
16. DONJI ZAGARAČ 285 / 285 181 179 25 11 1 8 11 7 116
17. ORJA LUKA 346 / 346 218 215 37 6 3 15 6 13 135
19. KUJAVA 179 / 179 142 139 11 5 5 11 12 3 92
20. SLAP 108 / 108 74 73 6 8 0 2 8 2 47
21. BARE ŠUMANOVIĆA 116 / 116 81 79 14 3 2 14 15 1 30
22. MIJOKUSOVIĆI 65 / 65 42 42 4 1 1 0 14 3 19
23. GLAVA ZETE 86 / 86 57 57 5 1 0 2 10 2 37
24. POTOČILO 100 / 100 72 72 10 3 0 4 12 1 42
25. VRELA 30 / 30 16 16 0 0 0 0 0 2 14
26. VINIĆI 67 / 67 45 44 7 1 1 10 4 1 20
27. MOSORI 102 / 102 60 58 7 1 3 2 2 7 36
28. BRIJESTOVO 34 / 34 25 22 0 1 0 4 2 0 15
29. DANILOVGRAD I-A - ISTOČNI KVART 744 / 744 538 528 74 84 3 38 31 17 281
30. DANILOVGRAD II-A - ZAPADNI KVART 743 / 743 489 478 69 73 14 24 21 13 264
31. SPUŽ - A 622 / 622 387 384 89 20 36 40 51 3 145
32. LAZINE - A 696 / 696 496 491 108 38 6 26 35 11 267
33. UMJETNIČKA KOLONIJA 453 / 453 321 317 63 28 7 17 13 15 174
34. O.Š. NA LAZINAMA 724 / 724 472 462 94 72 2 40 17 15 222
35. DANILOVGRAD II-B - ZAPADNI KVART 358 / 358 234 232 50 24 7 12 5 6 128
ZIKS - I 10 / 10 3 3 0 1 1 0 0 0 1
ZIKS - II 3 / 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0