Šavnik

Lokalni Izbori Šavnik
100,00%

Obrađeno Ukupno Važeći ALEKSA BEČIĆ - DEMOKRATE - POBJEDE, A NE PODJELE - DOĐI KUĆI, JER IMAMO PLAN ZA DOBRO GRAĐANA ŠAVNIKA POBJEDNIČKI! KOALICIJA DPS,SD - MILO ĐUKANOVIĆ KOALICIJA - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA - DEMOKRATSKI FRONT
152 10,90 % 862 61,79 % 381 27,31 %
1. SALA SO ŠAVNIK 421 / 421 345 340 33 259 48
2. ŠKOLA U MOKROM 58 / 58 43 42 4 29 9
3. ŠKOLA U POŠĆENJU 86 / 86 66 66 8 27 31
4. ŠKOLA U KOMARNICI 73 / 73 61 61 5 38 18
5. ŠKOLA U DUŽIMA 77 / 77 65 65 7 24 34
6. ŠKOLA U DUBROVSKU 38 / 38 36 36 6 24 6
7. KUĆA JAKIĆA 59 / 59 50 49 11 25 13
8. KUĆA TOMIĆA 37 / 37 31 31 1 11 19
9. ŠKOLA U GODIJELJIMA 44 / 44 38 37 3 30 4
10. ŠKOLA U GRABOVICI 20 / 20 17 17 0 15 2
11. OMLADINSKI DOM MLJETIČAK 29 / 29 23 23 2 9 12
12. ŠKOLA U SLATINI 66 / 66 58 56 9 35 12
13. ŠKOLA U DONJOJ BIJELOJ 97 / 97 80 79 13 55 11
14. KUĆA MILOSAVA-MIŠKA ŽIŽIĆA 12 / 12 9 9 0 6 3
15. DOM U TUŠINJI 119 / 119 101 100 17 58 25
16. ŠKOLA U MALINSKU 35 / 35 32 31 1 19 11
17. ŠKOLA U STRUGU 64 / 64 60 60 1 40 19
18. ŠKOLA U BARAMA 128 / 128 101 99 17 38 44
19. ŠKOLA U SIROVCU 51 / 51 38 38 0 17 21
20. ŠKOLA U KRNJOJ JELI 29 / 29 20 20 0 20 0
21. ŠKOLA U GORNJOJ BUKOVICI 51 / 51 37 37 2 29 6
22. ŠKOLA U DONJOJ BUKOVICI 59 / 59 45 45 3 29 13
23. ŠKOLA U TIMARU 67 / 67 53 51 8 23 20
ZIKS - I 3 / 3 3 3 1 2 0